Organizer

History

CS Music Factory, s.r.o. (daľej len ako „CS MF") je mladou spoločnosťou, avšak so širokými profesionálnymi skúsenosťami s organizáciou malých a stredne veľkých koncertov v Slovenskej a Českej republike. Odborný tím, ktorý zabezpečuje a realizuje činnosti CS MF je zložený z ľudí s dlhoročnými skúšenosťami v danej oblasti. Tento tím tak pokrýva činnosti od vyhľadania potenciálnych interpretov, negociácia s ich agentami, príprava rozpočtu koncertu, stratégiu reklamnej podpory a kampaňe a konečné technicko-logistické zabezpečenie koncertu.

Skratka „CS" v názve spoločnosti znamená „Czechoslovak", čiže ide o priorotne zameranie sa na regionálne spojenie Česka a Slovenska, kde spoločnosť organizuje koncerty. Okrem organizovania koncertov domácich a zahraničných umelcov a hudobných skupín, CS MF organizuje a zabezpečuje podujatia menšieho formátu (rôzne municipálne akcie, podnikové eventy, lokálne tématické podujatia - typu pivných festivalov, športových akcií a pod...), ktorých súčasťou je vždy hudobná produkcia.